Alapítványunk

Labirintus Alapítvány

a Harmonikusan Fejlődő, Kiegyensúlyozott Gyermekekért

Alapítványunk 1991. december 15-én jött létre. Fő célkitűzései között szerepel, hogy segítse az Óbudai Nevelési Tanácsadóban végzett munkánkat eszközállományunk bővítésével, fejlesztésével, valamint terápiás módszerek elsajátításával. Ezen keresztül pedig azoknak a hozzánk forduló óbudai gyerekeknek segíthetünk, akik különféle lelki problémával, tanulási és magatartási vagy beilleszkedési nehézséggel küzdenek.

AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

Az Alapítvány teljes neve: Labirintus Alapítvány a Harmónikusan Fejlődő, Kiegyensúlyozott Gyermekekért
Az Alapítvány rövidített neve: Labirintus Alapítvány
Az Alapítvány székhelye: 1038 Budapest, Templom u. 24.
Az Alapítvány telephelye: 1034. Zápor u. 27.
Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy
Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jön létre

Az Alapítvány jellege, kiemelten közhasznú jogállása: Kiemelten közhasznú szervezet.

Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétel és a Kiemelten közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997. évi CLVI. Törvény 26. §-ának c.) pontjában felsoroltak közül az alábbi Kiemelten közhasznú tevékenységeket végzi:

  • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység
  • szociális tevékenység
  • nevelés, oktatás, képességfejlesztés
  • hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének segítése
  • tudományos tevékenység, kutatás

Alapítványunk működését a befizetett adó 1 százalékával is lehet támogatni