HOGYAN TUDUNK SEGÍTENI

Munkatársaink sokoldalú képzettsége lehetővé teszi, hogy a hozzánk segítségért forduló szülők és gyerekek számára magas színvonalú szakmai ellátást nyújtsunk.

 

A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FORMÁI:

Az alábbi esetekben automatikusan készítünk szakvéleményt:

Iskolaérettségi vizsgálat (Az iskolakezdéshez szükséges értelmi, érzelmi, viselkedésbeli fejlettségi szint felmérésére alkalmas vizsgálat.)

Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavar vizsgálata
– Értékelés alóli felmentés
(egyes tantárgyak, tantárgyrészek esetében)

– Nevelési tanácsadás, konzultáció

A fent felsorolt problémák esetén konzultációs időpontot kérhet pszichológus, pedagógus munkatársunktól, akivel beszélgethet a problémáról, a megoldási lehetőségekről.

 

 – Tanulási nehézségek okainak feltárása és kezelése (dyslexia, dyscalculia, dysgraphia)

Vizsgálati és terápiás eljárások alkalmazása egyéni, vagy csoportos foglalkozások keretében, tantárgyi készségek, részképességek, képességek, tanulási technikák, teljesítőképesség korrekciója céljából, fejlődési elakadások, zavarok leküzdése érdekében a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek esetében

– Az iskolaérettség megállapítása, iskolára való felkészítés.

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérésének elősegítése érdekében egyéni, vagy csoportos  készségfejlesztő foglalkozás.

– Tanulási módszerek fejlesztése

Az iskolakezdéshez szükséges részképességek(figyelem, kitartás, rajz, ceruzafogás, számfogalom, tudásszint, gondolkodási, értelmezési és emlékezeti funkciók, ) esetleges gyengeségének játékos formában történő fejlesztése

– Játékterápia, pszichoterápia

A gyermek a játékon keresztül fejezi ki érzéseit, problémáit, konfliktusait.

A játékterápia a játékon keresztül történő megismerő, feltáró spontán és szükség esetén korrekciót segítő irányított pszichoterápiás módszer a gyermekek kezelésében

– Szenzoros integrációs (labirintus) terápia

A szenzoros integrációs terápia (SZIT) egy nonverbális, mozgásos (pszicho)terápiás forma. Nonverbális, de ez nem jelenti az absztrakt, nyelvi szint teljes kizárását, a hangsúly azonban a történések, változások konkrét, testi szintű megélésén van

 – Családterápia

A családterápia családokkal és intim kapcsolatban lévő párokkal foglalkozik a hasznos változásért és fejlődésért. A családtagok közötti interakciók rendszerét, és ezek változását tartja szemmel és segíthet az egyénnek ezekkel a helyzetekkel hatékonyabban megbirkózni.

 – Dadogás terápiát (hipnologopédiai kezelés)

A dadogó gyermekek kiscsoportos (3-4 fő) komplex (egy időben történő logopédiai és pszichológiai) kezelése. A játék és “fantáziajáték”segítségével alkalmazott speciális feltáró és gyógyító módszer.

– Pszichodráma

A pszichodráma olyan terápiás, majd személyiségfejlesztő-, önismereti- (csoport)módszer, mely a cselekvésen, a cselekvés átélésén, a cselekvés közben érzett érzelmek tudatosításán, a belátáson alapul

 – Szabad interakciós csoport

Olyan csoportos pszichoterápia, ahol a csoport működése során a csoporton belüli visszajelzések és a csoport működésének dinamikája, az abban játszott szerep adja az önismereti munka alapját.

 – Serdülő konzultáció

Serdülők számára nyújt konzultációs lehetőséget. A konzultáció önkéntességre épül, magának a serdülőnek kell bejelentkeznie telefonon, vagy személyesen. Konkrét probléma megoldására szerveződik.. A konzultációt szakpszichológusok vezetik, ez a helyzet lehetőséget teremt arra, hogy a jelentkező fiatal egy szakember jelenlétében átélhesse és végiggondolhassa problémáit.

 – Szülőcsoport

A szülőcsoport célja többnyire a prevenció: alaptézisünk, hogy gyermekünk aktuális fejlődési jellemzőinek megismerése, saját viszonyulásunk mélyebb tudatosítása, a szülőtársaktól érkező megerősítés segíthet nehezebb, intenzívebb változásokkal járó fejlődési szakaszokban is. A szülőcsoporton egymástól is tanulunk és a csoport ideje alatt intenzív élményekre és belátásokra tehetünk szert nemcsak gyerekünkkel, hanem saját magunk szülői működésével kapcsolatban is.

 – Családi videotréning

A videotréning rövid ideig tartó, intenzív segítségnyújtási forma, amit többnyire a családok otthoni környezetében alkalmaznak. Elsősorban olyan esetekben használható, ahol a probléma a szülők és gyerekek közötti kommunikációs nehézségként is leírható. A módszer alapelemei: a mindennapos családi helyzetekről készült videofelvételek készítése, ezek elemzése és szülőkkel való visszanézése, majd ezek ciklikus ismétlése.

 – Mediáció

A mediáció egy speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy a két fél vitájában, mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor) jár közben.

A mediátor a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét, segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél számára kielégítő.

A foglakozásokat egyéni, illetve kiscsoportos formában tartjuk.